โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน
(Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming)
โรงเรียนชุมชนดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย

การตรวจ ติดตามความก้าวหน้าเชิงประจักษ์ โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน
(Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming)
โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย
(27 พฤษภาคม 2565)

การนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Smart Intensive Farming)
โรงเรียนชุมชนดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย (25 พฤศจิกายน 2564)

25 พฤศจิกายน 2564 : ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และคณะ ดำเนินการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ เพื่อให้เห็นสภาพจริงการจัดการเรียนรู้โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

  • ศธ. 360 องศา

    “คุณหญิงกัลยา” สุดปลื้มโครงการ​อัจฉริยะ​เกษตร​ประณีต​ในโรงเรียนชุมชนดอยช้าง จ.เชียงราย ยกให้สอบผ่านเต็มร้อย


แหล่งข่าว : ศธ. 360 องศา

  • ข่าวเหนือตอนบน :

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามโครงการอัจฉริยะ เกษตรประณีต ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย


แหล่งข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

Clip Video
การนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ การจัดการเรียนรู้โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนและการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ

...