อุ่นใจไซเบอร์
การเรียนรู้หน้าที่พลเมือง (Digital Citizenship)

สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”
การขยายผล โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital
Citizenship)

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

คลิปและไฟล์นำเสนอ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มไลน์ "อุ่นใจไซเบอร์ CR2" (http://line.me/ti/g/5ul9djVdIA)

Facebook "อุ่นใจไซเบอร์" (4+) https://www.facebook.com/groups/410399620525250

กลุ่มไลน์ "อุ่นใจไซเบอร์ OBEC" (http://line.me/ti/g/nwrZv7Y5vB)