เอกสารการประเมินสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565

ว2714 การประเมินสถานศึกษาออนไลน์

คู่มือการประเมิน
ITA
Online 2565
(สถานศึกษา)

ไฟล์นำเสนอ
"สพฐ. ร่วมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต"

ไฟล์นำเสนอ
"ITA Online สถานศึกษา"
ปีงบประมาณ 2565

ผลการประเมิน ปี 63 ภาพรวม (PDF) และ
รายตัวชี้วิัด (Excel)

รายระเอียด OIT ต่างๆ

การประชุมเชิงปฏิงบัติการเพื่อชึ้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

รับชมย้อนหลังการประชุม ITA Online 2021 (7 กรกฎาคม 2564)
https://ita2021.pracharath.ac.th/o-i-t

รับชม ITA Clinic แลtเอกสารดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/1tf3jg7kJzxjpQJFkfQvOBNAFKl_-v7Jq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tf3jg7kJzxjpQJFkfQvOBNAFKl_-v7Jq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nOnMkXjH9m80RzL-oqbyq9yVnEA48D4Z/preview
https://drive.google.com/file/d/1uBzg4JIRY4raGeakDxO6MnKd7AeoaQAD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15nXuufWfRx9TDBIiVMd7g5tHBO7I1Bp2/view?usp=sharing