โรงเรียนประชารัฐ (Connext Ed)

https://lh3.googleusercontent.com/iLXoYt5XjbYsGE1fE3wOfpRGwsobb7fk78ABRWSVrPmFLrICawT16BVT7SS8vSxcYHJ5_eoEfyEFQBq0GLVZm4uR_ASepIUT8Imuw8mVAPB4vjxlIkDqTkLJJfn81iB7bJmJxLLAP_7CHs_bURmtI8BlWCNLmNGZXjBQ0uytZqqcvDXf1ojbjdq43b9ImWCjf3wnD6_XUKUf_Z9qW27CMowsGmP5OQkI76dXAvX5V_BYsPTBHv_Ve14VX3bEvaYn9h8INAHye4BFCst1ZoHMEVaInmVt-yDUqFEc1wtvZdlSN9QiRxp7sZL37glU4421W-QNQO79sPEl4aQ64S1hAe4o4BpTMxhZQ1oFavOKkQAavTWK5NfNdOKLsYB1guYqqC0zm76AnrTrN9UP36tvGALcebwumkG7_hbuBvAmP9otJkKUNsXicjw4aFiGlhfAFSNqAyQya74P1GYgWoBHTObBhVuYEwvTIA18-rZex1cgw3HrRYEH4p2CLtK7d-gKOBoghxk3SZJv5VsfGcV235Ducn7awGHFNAxihF06t66jsOMhFmmqXgBz_-AlrUFYn23eS57wuABn7nVbFvycl-LuLg7la7flhS42r08chShjOQ8E=w1200-h400-no
http://pracharathschool.go.th/

รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษาไปกับ CONNEXT ED >>

วิดีทัศน์ : ประชุมทางไกล ชี้แจงการดำเนินงานและทิศทางของ "โครงการคอนเน็กซ์อีดี"

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

https://www.youtube.com/watch?v=rFS1HSzNPjE
https://drive.google.com/file/d/1sh1u6SMPcpnQHPXBZdpEnNMj_3x_7kLj/view?usp=sharing

โรงเรียนประชารัฐ

โรงเรียนประชารัฐ สพป.เชียงราย เขต 2 (คลิกเพื่อดูเว็บไซต์)

คลิกลิงค์ สำหรับโรงเรียนประชารัฐอัพเดทเว็บไซต์ SMSS

VTR โรงเรียนประชารัฐ

https://www.youtube.com/watch?v=RbEcyJlX1RI