โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

https://drive.google.com/file/d/1_HKsmGTiaq6LZT29IB1cxa7m0vPgY2nA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDuMV7FesSdCCxjqfSgpsPgvtBrCR848/view?usp=sharing

เกียรติบัตรรางวัลนักประชาสัมพันธ์ ระดับดีเยี่ยม (สพฐ.)

ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดอย่างสม่ำเสมอ

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

เกียรติบัตรฯ ของโรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2563

20 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * * * * * * *

รูปกิจกรรม

https://photos.app.goo.gl/5bgfDyS8AFvTpLVVA
https://photos.app.goo.gl/UfLXsvfWweeF66jD8

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

- ไฟล์นำเสนอ "ครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" (21st Century Teachers & Learners) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

ดาวน์โหลด... (PDF / PPT)

การประชุมชี้แจง การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

16 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * * * * * * *

0. ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ... (คลิกดูภาพ)

1. ไฟล์นำเสนอ

การอบรมปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

9-10 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * * * * * * *

0. ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ... (คลิกดูภาพ)

1. ไฟล์นำเสนอ

1.1 บรรยายหลักสูตร ศน.ธนารักษ์ ปั้นเทียน (PPT)

1.2 วิทยาการคำนวณ ป.2 ศน.กัลยา ยงยศ (PDF)

1.3 ตัวอย่างกำหนดการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.2 (PDF)

1.4 Book CS Unplugged (PDF)

2. ไฟล์เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณอื่นๆ (สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : Science)

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

9 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * * * * * * *

0. ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ... (คลิกดูภาพ)

1. ไฟล์นำเสนอ "School Quality" ... (ช่วงเช้า : PPT / ช่วงบ่าย : PPT)

2. ไฟล์นำเสนอการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล... (PDF / PPT)

3. ไฟล์นำเสนอมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน... (PDF / PPT)

4. แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล... (Word)

5. (ตัวอย่าง) โครงการปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล... (Word)

6. คู่มือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล... (PDF)

7. ผล O-NET_61 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล... (Excel)

8. ผลการอ่านการเขึยน (ครั้งที่ 1/2562 เดือนมิถุนายน 2562) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล... (Excel)

9. ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด...

หนังสือราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร (สพฐ.)

1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว326 ลงวันที 4 กุมภาพันธุ์ 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2. Timeline สำหรับโรงเรียน/เขตพื้นที่/จังหวัด (9 ก.พ. 62)

3. การใช้งานระบบเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ก.พ. 62) ... > (ไฟล์ Word)

4. ข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ก.พ. 62)

5. ไฟล์นำเสนอ ท่านอำนาจ บรรยายพิเศษ (27 ม.ค. 62)

6. ไฟล์นำเสนอการประชุม กลุ่ม 9 ภาคเหนือตอนบน (31 ม.ค. 62) ... > (ไฟล์ PPT)

7. ใบงานการระดมความคิดเห็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ (4 ก.พ. 62)

8. แบบฟอร์มระดมความคิดเห็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ก.พ. 62)

9. โลโก้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ก.พ. 25)

10. เพลง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล v1 (MP3)

11. เพลง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล v1 (MP4)

12. คลิป 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ (เคลียร์ คัต ชัดเจน NBT)

(ดาวน์โหลดไฟล์ของ สพฐ. ทั้งหมด)

หนังสือราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร (สพป.เชียงราย เขต 2)

> ภาพกิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ " สพป.เชียงราย เขต 2 (11 กุมภาพันธ์ 2562)

- ภาพช่วงเช้า

- ภาพช่วงบ่าย

(ดาวน์โหลดไฟล์ของ สพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด)

โรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

สพป.เชียงราย เขต 2