สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English)
แผนการจัดการเรียนรู้ Step Up English ป.1-5

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6
(จัดทำโดย... ครูอัพเดตดอทคอม)

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี (อ.ต้นอมร)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ สามารถกดฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา

คำศัพท์ อาชีพ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 100 อาชีพ ตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ เดือน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ ครอบครัว ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ ผัก ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ อาหาร เมนูอาหาร ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ เครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษ
อร่อย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง
คำศัพท์ เนื้อสัตว์ ต่างๆ ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ หน่วยในการชั่ง ตวง วัด ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนและในห้องเรียน
คำศัพท์ สัตว์ ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ งานอดิเรก ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้
คำศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ TOEIC (โทอิค)

มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกมากมาย แยกตามหมวดหมู่ คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
ครอบคลุมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน คำแปล

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากหัวข้อที่น่าสนใจ

คำคมภาษาอังกฤษ หมวดหมู่ต่างๆ พร้อมคำแปล คำคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ต้องอ่าน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย