หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาฯ

ข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับการประกาศ และรอการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

โรงเรียนที่ได้รับการประกาศแล้ว โรงเรียนที่รอการประกาศจาก สพฐ.

ไฟล์นำเสนอและข้อมูลต่างๆ

"การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง" สพป.เชียงราย เขต 2

(วันที่ 4 สิงหาคม 2561)

ภาพกิจกรรม

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2560

13-14 พฤษภาคม 2560 : ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

https://goo.gl/photos/yqk4fYMKwpiTv5n46

e-Book :

ไฟล์ PDF