ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู

Coding for Teacher (C4T)

https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3d10x3Y_Bv94QbaqXchkFiPhJmnJyDwCXtaZiNwmu7S72Z1ozuozYac3CtrMbm8dFmiU_c9Laq3uAs1M6U3x7FWGtSdX_DAU4-A_PUEx2pirSmkuiZu4LrZxdUHANMRcUujk4icsqN3MWO4FEL2MDan_Q=w645-h912-no?authuser=0

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ.04010/ว710 ลว. 22 มี.ค. 64

เรื่อง กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอจากเพลง Coding ของ สพฐ. "The Coding Challenge VDO Contest" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA

กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอจากเพลง Coding ของ สพฐ.

"The Coding Challenge VDO Contest"

1. อายุไม่เกิน 12 ปี

2. Cover ท่าเต้นจากคลิปต้นฉบับ (ตามคลิป) แล้วโพสต์ลงในช่องทางแอปพลิเคชัน Tiktok ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที (ยอดวิวไม่เป็นผลต่อคะแนน) พร้อมติดแฮชแท็ก #thecodingcoverkids

3. กิจกรรมนี้มีเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลฯ ละ 10,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลฯ ละ 5,000 บาท

4. ลิขสิทธิ์ผลงานดังกล่าวให้เป็นของ สพฐ.

5. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยจะประกาศผลกิจกรรมผ่าน Facebook Fanpage : OBEC Channel ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

1. อายุไม่เกิน 18 ปี

2. สร้างสรรค์วิดีโอใหม่จากเพลง Coding ต้นฉบับของ สพฐ. โดยเลือกจัดทำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- จัดทำในรูปแบบคลิปวิดีโอใหม่จากเพลงเดิมแล้วดัดแปลงท่าเต้นอย่างอิสระ

- จัดทำในรูปแบบคลิปวิดีโอ Cover ท่าเต้นจากเพลง Coding

- จัดทำในรูปแบบมิวสิควิดีโอประกอบเพลง

- จัดทำในรูปแบบดัดแปลงทำนองใหมโดยใช้เนื้อร้องเดิม

- สร้างสรรค์วิดีโอในรูปแบบใดก็ได้โดยใช้เนื้อเพลงเดิม

3. จากนั้นให้อัพโหลดผลงานลง Facebook พร้อมตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ และติดแฮชแท็ก #TheCodingChallengeVDOContest

4. สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงและคลิปต้นฉบับด้ที่ www.codingobec.com/event

5. กิจกรรมนี้มีเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลฯ ละ 30,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัลฯ ละ 10,000 บาท

6. ลิขสิทธิ์ผลงานดังกล่าวให้เป็นของ สพฐ.

7. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยจะประกาศผลกิจกรรมผ่าน Facebook Fanpage : OBEC Channel ในวันที่ 25 เมษายน 2564

ดูคลิปประชาสัมพันธ์