ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3d10x3Y_Bv94QbaqXchkFiPhJmnJyDwCXtaZiNwmu7S72Z1ozuozYac3CtrMbm8dFmiU_c9Laq3uAs1M6U3x7FWGtSdX_DAU4-A_PUEx2pirSmkuiZu4LrZxdUHANMRcUujk4icsqN3MWO4FEL2MDan_Q=w645-h912-no?authuser=0


การอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T)


(คลิก > สมัครสมาชิกและอบรมฟรี)


หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ.04010/ว710 ลว. 22 มี.ค. 64
เรื่อง กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอจากเพลง Coding ของ สพฐ. "The Coding Challenge VDO Contest" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA
กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอจากเพลง Coding ของ สพฐ.
"The Coding Challenge VDO Contest"

1. อายุไม่เกิน 12 ปี
2. Cover ท่าเต้นจากคลิปต้นฉบับ (ตามคลิป) แล้วโพสต์ลงในช่องทางแอปพลิเคชัน Tiktok ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที (ยอดวิวไม่เป็นผลต่อคะแนน) พร้อมติดแฮชแท็ก #thecodingcoverkids
3. กิจกรรมนี้มีเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลฯ ละ 10,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลฯ ละ 5,000 บาท
4. ลิขสิทธิ์ผลงานดังกล่าวให้เป็นของ สพฐ.
5. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยจะประกาศผลกิจกรรมผ่าน Facebook Fanpage : OBEC Channel ในวันที่ 31 มีนาคม 2563ดูคลิปประชาสัมพันธ์

1. อายุไม่เกิน 18 ปี
2. สร้างสรรค์วิดีโอใหม่จากเพลง Coding ต้นฉบับของ สพฐ. โดยเลือกจัดทำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- จัดทำในรูปแบบคลิปวิดีโอใหม่จากเพลงเดิมแล้วดัดแปลงท่าเต้นอย่างอิสระ
- จัดทำในรูปแบบคลิปวิดีโอ Cover ท่าเต้นจากเพลง Coding
- จัดทำในรูปแบบมิวสิควิดีโอประกอบเพลง
- จัดทำในรูปแบบดัดแปลงทำนองใหมโดยใช้เนื้อร้องเดิม
- สร้างสรรค์วิดีโอในรูปแบบใดก็ได้โดยใช้เนื้อเพลงเดิม
3. จากนั้นให้อัพโหลดผลงานลง Facebook พร้อมตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ และติดแฮชแท็ก #TheCodingChallengeVDOContest
4. สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงและคลิปต้นฉบับด้ที่ www.codingobec.com/event
5. กิจกรรมนี้มีเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลฯ ละ 30,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัลฯ ละ 10,000 บาท
6. ลิขสิทธิ์ผลงานดังกล่าวให้เป็นของ สพฐ.
7. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยจะประกาศผลกิจกรรมผ่าน Facebook Fanpage : OBEC Channel ในวันที่ 25 เมษายน 2564

ดูคลิปประชาสัมพันธ์