การเรียนการสอนในสถานการณ์ฯ COVID-19
ปีการศึกษา 2564

การรายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 สพฐ.
(ทุกวันที่มีการเปลี่ยนแปลง : ก่อน 11.00 น.)

เอกสารแนวทางและข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19
(สพฐ. / สพป.เชียงราย เขต 2)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ
(สพฐ.) ปีการศึกษา 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ
(สพป.เชียงราย เขต 2)

การสำรวจการจัดการเรียนการสอนฯ
(สพป.เชียงราย เขต 2)

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ภายในโรงเรียน

การแถลงข่าว "การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ."
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564)

- ไฟล์นำเสนอการบรรยายฯ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (5 On)

https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fQ-GVszHmE3BEzyCsbHdhXmbWGIVnyd_6Ju-Sn2TGJLw1gwx7t1uzbSwOi61mDvt9-IO51D0wo57_bj_vcpaxun4Z1pUADNnzFF9XSsgoGLdWbygJs2RV4DxnardFESDpjU4wOSeXWjzyEpK3edqAF9w=w960-h544-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fcZOOHO4t4L-7O57dNoIAMBRESlVP-NkxaNmCFL9OcNmZ2683GZiCRuNrb-0CtVvlZVN9k2V0qtxdBJLSErqX3KBY6IxGoKZCVgiWPudHM_RWG65pEUq4ygRWb34SBIVsgIpTATXQa2HCoF0MknOWSRw=w960-h548-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dbkVo4Zz7WrstR_51zy264dU01395H8lA5I9dUkroz4N_2zqgWeaeNKRzCsXfhQjxO-jlCk7frIAWZeCwZZLeanPlLYrxPZJ0wqjYBuJDFDrQv4bmmMGo9QOrWZQEuLkiRbeRjmOl4X3LbFhf9MwzKiw=w960-h537-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eqausWvtsL6Ofq02jvPixs2Sz9S7wJGEpCLdSWAgggEQ5g2hSfm8Zgb4AmoNdoSN9btOMwrmaGK9wHCeWLkgoVxNUYC1m6gV8yr1OTqhkAbPvDzwXfwIaaSIfx9Pk56w0Fc5tjBqHUiAWfoBtvaqjgnw=w960-h541-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cShHUH9HIp0XJ02EohHqyBhoWnk-QiTYKQ0Bg65GX8ToSbNMESnTtD774TMFmsk1SIKHfjQCR_7LdI7ZXPWQHmMaUtrcyArLnbre-ZuOCFRj_L1wkTx7JfX0YIXh1iKVBkFwlhavRNlmfnJ5oWnSrOgA=w960-h537-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fm3LOl6_XSSvSIH2ipBZNtpPI5c7zc_cf-SQCF6O9nidZStOSujt9EdOyNKb0GQQFSt1sxLUKD_gBe5bDlrG7e5znF_hJMmOTagGnK9o56yJS1T-ODxzxvBWJurK9qxZfKtV3bnin7PtvCItb791VByg=w960-h545-no?authuser=0
http://202.29.173.26/covid19/

รวมเทคโนโลยีหรือเครื่องมือพร้อมวิธีใช้งานเบื้องต้นสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่างๆ
version updated tools เพิ่มเติม (29/04/64)
http://bit.ly/tools_online

การเรียนการสอนในสถานการณ์ฯ COVID-19
ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ผ่านการทำแบบทดสอบ หลังการอบรม (สพฐ.)
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
ปีการศึกษา 2563

http://203.159.250.66/obec-cer-2020/index2.php

(คลิกรูปวุฒิบัตรเพื่อดาวน์โหลด)

การดำเนินการและการรายงานผล
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

< < หนังสือที่เกี่ยวข้อง >>

ปี พศ.2564
- ด่วนที่สุด ว110 การกรอกข้อมูลตามแบบติดตาม ปนะเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูล http://covid.moe.go.th/survey/1/)

ปี พศ.2563
- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว2060 (ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563) เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาฯ

- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว2041 (ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563)
แจ้งเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1971 (ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563)
เรื่อง การประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการรจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สพฐ.

- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1936 (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563)
เรื่อง แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 4 (ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563) ........................................ (ตรวจสอบผลการรายงาน >>
Google Sheet)

- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1902 (ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563)
เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- หนังสือ (ด่วนที่สุด) สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1832 (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563) เรื่อง แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อฯ ระยะที่ 2 (1-12 มิ.ย. 63) ........................................ (ดูสรุปรายงาน >> PDF / Google Sheet)

- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1793 (ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563)
เรื่อง สำรวจความพร้อมนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กับโรงเรียนวังไกลกังวล

.......................................... (ดูสรุปผลระดับเขตพื้นที่ฯ >> Excel)

- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1753 (ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563)
เรื่อง แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อฯ สัปดาห์ที่ 2 ระหว่าง 25-29 พ.ค.63 .......
(ดูสรุปรายงานฯ >> PDF)

- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1680 (ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
เรื่อง แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อฯ ..............................................
(ดูสรุปผลระดับเขตพื้นที่ฯ (PDF)

- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1665 (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อฯ สำหรับครูและผู้ปกครอง
(คลิก >> ดาวน์โหลดแนวทางฯ)

- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1652 (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อฯ

- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1529 (ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1487 (ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อฯ

- หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1425 (ลงวันที่ 24 เมษายน 2563)
เรื่อง แบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครูฯ

https://covid19.obec.go.th/

เว็บไซต์ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ.

https://covidcenter.obec.go.th/

E-COVID-19 Report

วีดิทัศน์ แนวทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

1. การรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน (Stay safe and healthy while back at school)
2.
สุดยอดเคล็ดลับวิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Top Tips on How to Deal with and Reduce Anxiety during the COVID-19 Pandemic)
3.
การเรียนรู้ระหว่างการล็อกดาวน์ (Learning in the Lockdown)

https://drive.google.com/file/d/13diY8WU8918StpP0qrw5tJ0xeFV2LwxU/view?usp=sharing

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับครูและผู้ปกครอง (สพฐ.)

https://drive.google.com/open?id=1hd70RqafVygQ69ALEsN-_e-0RTU7g4RO

QR Code Line : Learn From Home CR2

"MASK Model"

https://drive.google.com/file/d/1sHsIsf-CTTaOuvy7hmcRCL2WCJ-2Qyu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_yaTuU9fshYrx8kPv-TqCGWoWHwszY9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1FlxAVexCsCt1C367AIUXY2qiZSZsWG4g

ไฟล์นำเสนอการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สพป.เชียงราย เขต 2

(PPT)

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.เชียงราย เขต 2

การประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 10 มิถุนายน 2563

1. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว2098 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประะเทศฯ
2. หนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ ศธ 04044/ว1853 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประะเทศฯ
3. ไฟล์นำเสนอต่างๆ
4. วิดีโอการประชุมฯ

การอบรม
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1. หนังสือ สพฐ. 04005/ว454 (ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ)
2. ไฟล์นำเสนอ
- นโยบาย รมว.ศึกษาธิการ
- คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือ COVID-19
- รอง วัฒนาพร ระงับทุกข์ (แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ)
- ดร. สุวิทย์ บึงบัว (การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : ภาพรวมความเป็นมา)
- ดร. รัตนา แสงบัวเผื่อน (การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : ระดับชั้นต่างๆ)
- ดร. กวินทร์เกียรติ นนธพละ (การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) (File PPT)
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
- มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
3. คลิปวิดีโอการประชุมทางไกล
- ตอนที่ 1 ช่วงเช้า
- ตอนที่ 2 ช่วงบ่าย
4. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (ทำจริง) / ข้อสอบหลังอบรม 20 ข้อ (ให้ลองทำก่อน)
5. เข้าเว็บไซต์ COVID-19 สพฐ. (การอบรมผ่านระบบทางไกลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
6. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผ่านการอบรมฯ ***
7. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สถานการณ์ COVID-19)

- ชุดสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV)

https://drive.google.com/drive/folders/1OnyJpjonlBjzclZRDFOpjZNRo-vwnxoE

- หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษ (ที่ ศธ 04279/ว253 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖)

- หนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 ด่วนที่สุด สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ที่ ศธ 04044/ว1529 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับขั้นมัธยมศึกษาฯ)

การประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 เมษายน 2563

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1. หนังสือ สพฐ. ที่ 04006/ว1649 (เรื่อง การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศฯ)
2. คลิปวิดีโอการประชุมทางไกล
- ตอนที่ 1 ช่วงเช้า
- ตอนที่ 2 ช่วงบ่าย
3. หนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ ศธ 04044/ว1487 (เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การรายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 สพฐ.
(ทุกวันที่มีการเปลี่ยนแปลง : ก่อน 11.00 น.)