กิจกรรมการนิเทศ

 • ประชุมฯ O-NET อ.แม่สรวจ & ฝึกประสบการณ์การนิเทศ (วันที่ 6) 24 มกราคม 2563     - ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3 อ.พาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม ...
  ส่ง 24 ม.ค. 2563 05:21 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมฯ O-NET อ.พาน & ฝึกประสบการณ์การนิเทศ (วันที่ 5) 23 มกราคม 2563 :- ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3 อ.พาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์  อ.พาน (โดย ท ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 02:41 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET & ฝึกประสบการณ์การนิเทศฯ & ประชุม ศน.ประจำเดือนมกราคม 22 มกราคม 2563 : - ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3 อ.ป่าแดด ณ ห้องประชุมโรงเรียน  อ.ป่าแดด (โดย ...
  ส่ง 22 ม.ค. 2563 02:47 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 3) 21 มกราคม 2563 : ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 3) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  แก่คณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ จากหน ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2563 21:42 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ปฐมนิเทศคณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ 20 มกราคม 2563 : ปฐมนิเทศคณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก  ณ ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2563 21:49 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 525 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ