กิจกรรมการนิเทศ

 • ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพฯ 30 กันยายน  2562 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและผู้ทรงคุณค่าพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ครองตนในการปฏิบัติงานที่ด ...
  ส่ง 30 ก.ย. 2562 04:15 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ 25 กันยายน  2562 : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ สรุปการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำป ...
  ส่ง 30 ก.ย. 2562 04:04 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 21-22 กันยายน  2562 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จำนวน ...
  ส่ง 30 ก.ย. 2562 03:32 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ 18 กันยายน  2562 ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญได้แก่ การเตรียมการรายงานผลการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ทางเว็บไซต์  การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ให ...
  ส่ง 30 ก.ย. 2562 03:20 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 14 กันยายน  2562 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2562 02:30 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 475 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ