สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Thai Language)

สื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน ระดับชั้น ป.1-3
(โดย... มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย)

https://drive.google.com/file/d/1AYBPpGGajyriStpPqNho9mrYHm6Q2kjl/view?usp=sharing
คู่มือครู ป.1
https://drive.google.com/file/d/1U5P6VCAyeDTZWLk9LwnTVzDhFgIqd5O1/view?usp=sharing
คู่มือครู ป.2
https://drive.google.com/file/d/1tKB-J91cPofcJxugH8YXCBZBM4eRUAeh/view?usp=sharing
คู่มือครู ป.3 
https://drive.google.com/file/d/10FGjrmN2h50de2ZdCmNkg_QgK0iZF4sJ/view?usp=sharing
แบบฝึก ป.1 
https://drive.google.com/file/d/1h8e2A8TzCDV_TeWMogDwyzC3R5sIcgbb/view?usp=sharing
 แบบฝึก ป.2
 https://drive.google.com/file/d/1kqMlOObz8M79dqQ0nhCQxbGcVwHDvwmx/view?usp=sharing
แบบฝึก ป.3

บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล - ป.6  
(จัดทำโดย... ครูอัพเดตดอทคอม)


https://www.kruupdate.com/26042/


ชุดพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบนพื้นที่สูง

https://drive.google.com/drive/folders/1bkjx31C6ByXzrjENIzuRzX2RJBYX7iVg?usp=sharing

เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3
เล่มที่ 4
เล่มที่ 5
เล่มที่ 6
เล่มที่ 7

สื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic) สพฐ.
“การเขียนเรียงความและการย่อความ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  

https://bit.ly/32UoBwT                                       https://bit.ly/32I4qSn
การเขียนเรียงความ                                                              การเขียนย่อความ


สื่อสถาบันการสอนภาษาไทย

https://sites.google.com/a/kpp2.go.th/sthaban-phasa-thiy/

 
https://drive.google.com/file/d/186vIVTt0pjTc8rug0dxsszoc2mp2FxCf/view?usp=sharing
คู่มือการสอนอ่าน
โดยการแจกลูกสะกดคำ
 
https://drive.google.com/file/d/1jNvSecfSIZwBD-zA09pz65Oh5fX_Ci-6/view?usp=sharing
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับครูฯ
การสอนการผันวรรณยุกต์
โดย... หน่วยศึกษานิเทศ์
สำนักการศึกษา กทม.
   

Comments