สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Thai Language)


บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล - ป.6  
(จัดทำโดย... ครูอัพเดตดอทคอม)

https://www.kruupdate.com/26042/


ชุดพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบนพื้นที่สูง

https://drive.google.com/drive/folders/1bkjx31C6ByXzrjENIzuRzX2RJBYX7iVg?usp=sharing

เล่มที่ 1
รู้จักอักษรไทย
เล่มที่ 2
การประสมคำ
เล่มที่ 3
การผันวรรณยุกต์
เล่มที่ 4
การแจกลูกสะกดคำ
เล่มที่ 5
การเขียนสะกดคำ
เล่มที่ 6
การแต่งประโยค
เล่มที่ 7
การวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


สื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic) สพฐ.
“การเขียนเรียงความและการย่อความ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  

https://bit.ly/32UoBwT            https://bit.ly/32I4qSn
การเขียนเรียงความ                                                              การเขียนย่อความ


สื่อสถาบันการสอนภาษาไทย


 
https://drive.google.com/file/d/186vIVTt0pjTc8rug0dxsszoc2mp2FxCf/view?usp=sharing
คู่มือการสอนอ่าน
โดยการแจกลูกสะกดคำ
     

Comments