สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Thai Language)


บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล - ป.6  
(จัดทำโดย... ครูอัพเดตดอทคอม)

https://www.kruupdate.com/26042/


ชุดพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบนพื้นที่สูง

https://drive.google.com/drive/folders/1bkjx31C6ByXzrjENIzuRzX2RJBYX7iVg?usp=sharing
Comments