กิจกรรมล่าสุดของไซต์

สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข นิเทศสาร
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข นิเทศสาร
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning & Valentine's Day 2018" และประชุม Afternoon Brief
17 ก.พ. 2561 01:58 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ร่วมประชุมผู้บริหาร อ.เวียงป่าเป้า & ประชุมครูโครงการบ้านนักวิทย์ฯ
17 ก.พ. 2561 01:23 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข OT_จัดข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
17 ก.พ. 2561 00:53 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง OT_จัดข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
16 ก.พ. 2561 22:50 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ร่วมประชุมผู้บริหาร อ.เวียงป่าเป้า
16 ก.พ. 2561 22:40 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมกลั่นกรองข้อมูลฯ & ร่วมงานหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
16 ก.พ. 2561 22:37 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมกลั่นกรองข้อมูลฯ
16 ก.พ. 2561 22:36 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมกลั่นกรองข้อมูลฯ
16 ก.พ. 2561 22:30 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning & Valentine's Day 2018" และประชุม Afternoon Brief
16 ก.พ. 2561 22:28 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมกลั่นกรองข้อมูลฯ & ร่วมงานหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
16 ก.พ. 2561 22:13 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมกลั่นกรองข้อมูลฯ ประกอบการพิจารณาการย้าย
16 ก.พ. 2561 22:12 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning & Valentine's Day 2018" และประชุม Afternoon Brief
16 ก.พ. 2561 20:52 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ร่วมกิจกรรมวัน... และประชุม Afternoon Brief
16 ก.พ. 2561 20:46 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ประชุมกลั่นกรองข้อมูลฯ ประกอบการพิจารณาการย้าย
15 ก.พ. 2561 00:47 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว522 เลื่อนการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) ชั้นป. 1 ปีการศึกษา 2560.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
15 ก.พ. 2561 00:47 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว523 คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
14 ก.พ. 2561 21:13 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข CR2Report
14 ก.พ. 2561 21:09 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว478 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
14 ก.พ. 2561 21:09 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว519 ประชาสัมพันธ์เครื่องมือนิเทศการศึกษา “นิเทศสารเชียงราย 2” ฉบับที่ 38 เดือนกุมภาพันธ์ 2561.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
11 ก.พ. 2561 23:57 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข CR2Report
11 ก.พ. 2561 18:09 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว391 การประเมินความพร้อมก่อนสอบ NT ด้วยข้อสอบ Pre NT ปีการศึกษา 2560.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
11 ก.พ. 2561 18:09 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว410 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษษ 2561.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
11 ก.พ. 2561 18:09 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว428 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา (ครูอาสาสมัครอเมริกัน).pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า