กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ต.ค. 2561 22:54 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมเจ้าหน้าที่-บุคลากรในเขต / ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์
10 ต.ค. 2561 01:37 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ปฐมวัย / อบรมผลิตสื่อการสอน ชั้น ป.2
10 ต.ค. 2561 01:31 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ปฐมวัย / อบรมผลิตสื่อการสอน ชั้น ป.2 /
10 ต.ค. 2561 01:30 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข อบรมผลิตสื่อการสอน ชั้น ป.2 /
10 ต.ค. 2561 01:21 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
9 ต.ค. 2561 23:29 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (กตปน./อ.กตปน.)
9 ต.ค. 2561 22:29 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมเจ้าหน้าที่-บุคลากรในเขต / ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์
9 ต.ค. 2561 22:28 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ประชุมศึกษานิเทศก์ สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถฯ
9 ต.ค. 2561 22:21 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
9 ต.ค. 2561 22:13 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมศึกษานิเทศก์ (เตรียมแข่งขันทักษะ)
9 ต.ค. 2561 22:08 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ประชุมศึกษานิเทศก์ (เตรียมแข่งขันทักษะ)
9 ต.ค. 2561 22:00 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
9 ต.ค. 2561 21:45 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา / กิจกรรมฯ การจัดการเรียนรวม / รับมอบสื่อ 60 พรรษา
9 ต.ค. 2561 21:41 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข การอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียนสำหรับโรงเรียนพื้นที่สูง
9 ต.ค. 2561 21:40 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข การอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียนสำหรับโรงเรียนพื้นที่สูง
9 ต.ค. 2561 21:35 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
9 ต.ค. 2561 21:34 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง อบรมผลิตสื่อการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 ต.ค. 2561 21:33 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข อบรมปฏิบัติการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทักษะฯ
9 ต.ค. 2561 21:32 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง อบรมผลิตสื่อการสอนชั้น ป.2 เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน
9 ต.ค. 2561 21:23 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
9 ต.ค. 2561 20:22 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง อบรมปฏิบัติการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทักษะฯ
9 ต.ค. 2561 20:01 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียน
9 ต.ค. 2561 19:50 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข คัดเลือกผลงานทางวิชาการ Best practice ด้านวิจัยฯ
9 ต.ค. 2561 19:45 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข คัดเลือกผลงานทางวิชาการ Best practice ด้านวิจัยฯ
9 ต.ค. 2561 19:38 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข คัดเลือกผลงานทางวิชาการ Best Practice การเรียนรวม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า