กิจกรรมล่าสุดของไซต์

สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.แม่ลาว)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.แม่ลาว)
สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.แม่ลาว)
สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.พาน)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.แม่สรวย)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.แม่สรวย)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.เวียงป่าเป้า)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.แม่สรวย)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.แม่สรวย)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.ป่าแดด)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.ป่าแดด)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย (อ.ป่าแดด)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.เวียงป่าเป้า)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.พาน)
สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย (อ.พาน)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย (อ.ป่าแดด)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 (ป่าแดด)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.เวียงป่าเป้า)
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 (เวียงป่าเป้า)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า