สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/rwm-sux60-phrrsaรายชื่อสื่อ 60 พรรษาที่จัดสรรให้โรงเรียน แต่ละกล่อง (ครั้ง)

- ครั้งที่ 1       - ครั้งที่ 2       - ครั้งที่ 3       - ครั้งที่ 4       - ครั้งที่ 5