สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(สสวท.)

https://drive.google.com/file/d/1mmfcq8Adr3gpjAntTWMzWSBaSdC4DgfB/view?usp=sharing
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fRThzUvvE2J00kABIhma7_lV3aFR9mDU-GXKPFnHFBch-ahYiGHJoIVCkr6ZPAh9qwexeY1w0QNxmBsl838ci1W93ZFngtJIYJnSAIuU4aZ4mKReB3fwLrFKMkBYtGD6LKvWFQ1L0FomzIw9c4hZHqmw=w526-h744-no?authuser=0
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 


 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 


แผนการสอนของ สพฐ.‎ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ป.1 - ม.3
(เป็นไฟล์ Word :แต่ Zip ไว้)

วิทยาศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.3 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ป.3 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 2 https://drive.google.com/file/d/1aUbocGMU08ZIlHNzSZBsZiWmQxbhlBOl/view?usp=sharing
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 https://drive.google.com/open?id=10SkxAuhAackYIvlxDLxsMQNksKsTUtQk
คู่มือการใช้หลักสูตร
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)


https://drive.google.com/file/d/1Q6xH8YkKifHzi1UJ6Gz6lOSWWKuSijHF/view?usp=sharing
คู่มือการใช้หลักสูตร
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 https://drive.google.com/file/d/1DcqSbQwyqPcjRzwkXent36lysRHvUb4g/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ป.1
https://drive.google.com/file/d/1qeJDH7C1Pi5JpxLRV0n58IesF6JUgmt6/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ป.2
https://drive.google.com/file/d/1BYu6CXYGxICRtiFfu50HRRHJPnSbUJNJ/view?usp=sharing
 วิทยาการคำนวณ ป.3
 https://drive.google.com/file/d/1HWm2HUEuc__hs7thtSxoWBtVkErPmMOJ/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ป.4

 https://drive.google.com/file/d/1m9BzzfzA42zvvCna83ARLskh5jOLCH2z/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ป.5
https://drive.google.com/file/d/1LB9sDKI8c3Lydh_H4fz_NFYUhaGxgxiG/view?usp=sharing
 วิทยาการคำนวณ ป.6
 https://drive.google.com/file/d/1DmTyFLotVtD7cEZ8Orh7-gCOLvsvjlYY/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ม.1

https://drive.google.com/file/d/1LOW78tosfintyyRnyo4zt7H5YFXUNJOP/view?usp=sharing
 วิทยาการคำนวณ ม.2
https://drive.google.com/file/d/17eDYOF7wb9fLsJvkirnxjfu5DWm-qmRm/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ม.3
https://drive.google.com/file/d/1FG_SpDSrZtsAHapU422y8Cns5h6E1Hhv/view?usp=sharing
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
https://drive.google.com/file/d/1t_y_-xm2f12ugsHm-Jy1I8h35ZiqJ75b/view?usp=sharing
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 
https://drive.google.com/file/d/12qoBn31rEHHjP_sESoWTapFVViiTGs__/view?usp=sharing
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3
     


เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 https://drive.google.com/file/d/1aKDLco1QOGwtnRkso4uax8SeRfe4ySUH/view?usp=sharing
รู้จักวิทยาการคำนวณ
 https://drive.google.com/file/d/1OYrOk-6IGOl-00mEjxZO-bQcZvBXpKRf/view?usp=sharing
ดอกไม้แห่งสยาม
https://drive.google.com/file/d/15W4SdeutPWxfJvz-fPprBtG58j7SSOVN/view?usp=sharing 
จัตุรัสกล
 https://drive.google.com/file/d/15W4SdeutPWxfJvz-fPprBtG58j7SSOVN/view?usp=sharing
KEN-KEN


เว็บไซต์ : คลังความรู้ SciMath

https://www.scimath.org/


Text Book 
รวมเล่มหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์  สสวท (Science Primary 1 - 5) 
 
1. Grade 1          2. Grade 2          3. Grade 3          4. Grade 4          5. Grade 5