สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(สสวท.)

https://drive.google.com/file/d/1mmfcq8Adr3gpjAntTWMzWSBaSdC4DgfB/view?usp=sharing
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 
https://drive.google.com/file/d/1lXknYgFnat773WFPN-87X9niS1kPKtA5/view?usp=sharing
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 
https://drive.google.com/file/d/1LXYs8FuzjqXWKieLyGu-cVwnA6WHnf9R/view?usp=sharing
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 
https://drive.google.com/file/d/1GXomDG4llEeNyNzC0V-0BEK3hMZ2Ah7T/view?usp=sharing
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 

https://drive.google.com/file/d/1sPwlHZPaEGBes7FtdVGQEt4CJqiQTpLj/view?usp=sharing
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 
https://drive.google.com/file/d/1r6ly-iIekQohFY4AGjqeKBdq9KEC2XDM/view?usp=sharing
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 
https://drive.google.com/file/d/1JM3EuEgLW5nCwMSHrUJpjxP-VPdDAqhD/view?usp=sharing
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 
https://drive.google.com/file/d/13-_QP9RpEA70aMbG0hFsLI4SJnhK-w0Q/view?usp=sharing
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2

https://drive.google.com/file/d/13yypYWaJQMDXt3Q7JSJSqsUoAhNyDz3b/view?usp=sharing
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 
https://drive.google.com/file/d/1brWsTuoy-QHs_0bVI5rZVnjqztg2MlFx/view?usp=sharing
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 
https://drive.google.com/file/d/13nWUhVtj0YEM6AfEj6Bi7jEO_mJLcG9y/view?usp=sharing
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 
https://drive.google.com/file/d/1CQyEdlBBOZqkUJC_DLswAbna2yyBIbCI/view?usp=sharing
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 

https://drive.google.com/file/d/1uwETl-Q9rjMA_LFk9L0RRSHWPCrggzOq/view?usp=sharing
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 
https://drive.google.com/file/d/1lbPNBwbbNF-_tF2OCjeeFE2Z2rkqXpUF/view?usp=sharing
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 
https://drive.google.com/file/d/1n6U9zj15OF8Yw4YhUlhCi37qQjXwOFhE/view?usp=sharing
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 
https://drive.google.com/file/d/1pzPLbuX0eFQQ1WpvTYnp7C15bScHJBkK/view?usp=sharing
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 
https://drive.google.com/file/d/1G_KbETdMEsU3SwRyGEirTqIB12ZsXTxw/view?usp=sharing
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 


แผนการสอนของ สพฐ.‎ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ป.1 - ม.3
(เป็นไฟล์ Word :แต่ Zip ไว้)

วิทยาศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.3 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ป.3 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 1วิทยาศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 2https://drive.google.com/file/d/1aUbocGMU08ZIlHNzSZBsZiWmQxbhlBOl/view?usp=sharing
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 https://drive.google.com/open?id=10SkxAuhAackYIvlxDLxsMQNksKsTUtQk
คู่มือการใช้หลักสูตร
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

https://drive.google.com/file/d/1Q6xH8YkKifHzi1UJ6Gz6lOSWWKuSijHF/view?usp=sharing
คู่มือการใช้หลักสูตร
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 https://drive.google.com/file/d/1DcqSbQwyqPcjRzwkXent36lysRHvUb4g/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ป.1
https://drive.google.com/file/d/1qeJDH7C1Pi5JpxLRV0n58IesF6JUgmt6/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ป.2
https://drive.google.com/file/d/1BYu6CXYGxICRtiFfu50HRRHJPnSbUJNJ/view?usp=sharing
 วิทยาการคำนวณ ป.3
 https://drive.google.com/file/d/1HWm2HUEuc__hs7thtSxoWBtVkErPmMOJ/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ป.4

https://drive.google.com/file/d/1m9BzzfzA42zvvCna83ARLskh5jOLCH2z/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ป.5
https://drive.google.com/file/d/1LB9sDKI8c3Lydh_H4fz_NFYUhaGxgxiG/view?usp=sharing
 วิทยาการคำนวณ ป.6
 
วิทยาการคำนวณ ม.1

 วิทยาการคำนวณ ม.2
วิทยาการคำนวณ ม.3
https://drive.google.com/file/d/1FG_SpDSrZtsAHapU422y8Cns5h6E1Hhv/view?usp=sharing
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
https://drive.google.com/file/d/1t_y_-xm2f12ugsHm-Jy1I8h35ZiqJ75b/view?usp=sharing
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 
https://drive.google.com/file/d/12qoBn31rEHHjP_sESoWTapFVViiTGs__/view?usp=sharing
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3
     

สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา  (สสวท.)

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (อักษรเจริญทัศน์) ระดับชั้น ป.1 - 6เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/file/d/1aKDLco1QOGwtnRkso4uax8SeRfe4ySUH/view

รู้จักวิทยาการคำนวณ
https://drive.google.com/file/d/1OYrOk-6IGOl-00mEjxZO-bQcZvBXpKRf/view

ดอกไม้แห่งสยาม
https://drive.google.com/file/d/15W4SdeutPWxfJvz-fPprBtG58j7SSOVN/view
 
จัตุรัสกล
https://drive.google.com/file/d/1c3jAaspE8qe-GR3Dig8CqtK-IMxQ_RHu/view?usp=sharing

KEN-KEN


เว็บไซต์ : คลังความรู้ SciMath

https://www.scimath.org/


Text Book 
รวมเล่มหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์  สสวท (Science Primary 1 - 5) 
 
1. Grade 1          2. Grade 2          3. Grade 3          4. Grade 4          5. Grade 5