นโยบายการพัฒนาคุณภาพเด็กเชียงราย ๒

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMEVGQUU4Z040MFE/view?usp=sharing            

เล่ม 1                                   เล่ม 2                                 เล่ม 3ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2  ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา 2559ข้อมูลโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 (10 มิ.ย. 59)  และอื่นๆ

Ĉ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
5 เม.ย. 2559 01:48
Ċ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
16 มิ.ย. 2559 04:25
Comments