"นิเทศสารเชียงราย 2"
(Hyper Text / Hyper Link)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2 
                                                    
 ฉบับที่ 79 (ก.ค. 64)ฉบับที่ 78 (มิ.ย. 64) ฉบับที่ 77 (พ.ค. 64)ฉบับที่ 76 (เม.ย. 64)ฉบับที่ 75 (มี.ค. 64)
https://drive.google.com/file/d/18UWZWLh9SOUoyeRLZdSU807jKF7Io5TG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4M2f5Bb-O4qsbtESIXKm6HxkaAuoRbp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6_duYyufeyk7b90fceHigO-Baw1Y5Wx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYWVFjiEK6ydzbANUoJxFzmAOcdTRX4_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDp9aiOAAjK3TRJOFByFdmaa7fdP0aiD/view?usp=sharing
 ฉบับที่ 74 (ก.พ. 64) ปีที่ 7 ฉบับที่ 73 (ม.ค. 64) ฉบับที่ 72 (ธ.ค. 63)ฉบับที่ 71 (พ.ย. 63) ฉบับที่ 70 (ต.ค. 63)
https://drive.google.com/file/d/1kA6Jy-m5rZQEnJ8qnrWy-uh3jO8q20xq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0JXvT_EsVBSNRr46TvzSHCBc0id7RRU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1it-LhAkDuL6H3i4ztYzZ_yf1X4XykziR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-b2fQVMjjKY8QyvhhQimQN3ii2tHem4o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zT1Sa4P55Aej6fqyWrWmumFEaiA7kLVp/view?usp=sharing
 ฉบับที่ 69 (ก.ย. 63) ฉบับที่ 68 (ส.ค. 63) ฉบับที่ 67 (ก.ค. 63)ฉบับที่ 66 (มิ.ย. 63) ฉบับที่ 65 (พ.ค. 63)
https://drive.google.com/file/d/1r6LTpE4PzLtcL8nGl4pT8_bDblgoIA78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dtQYHqLHkWUNbksSNBGob5ZuLbk_Xl0D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lh8kNnysGGkCVDtnKW7Ts0dUcGz-Uasj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18szmvIBYruuAP3Qw5OcLMJ4vkoiOY5Tj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3GmjDj7NwbkzQ1rpV6a2HbkR2eqxLnC/view?usp=sharing
 ฉบับที่ 64 (เม.ย. 63)  ฉบับที่ 63 (มี.ค. 63)  ฉบับที่ 62 (ก.พ. 63)ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 (ม.ค. 63) ฉบับที่ 60 (ธ.ค. 62) 
https://drive.google.com/file/d/1OLmHgWyCTKvYVFRTI9Cg5uUBkuvSwIg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KCherDo7a1Xx0IO8qQiNA40DKe5eQaFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tvor3v_Gr_-EKfdoggAFlEbDsm5quCiw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CxIaWGCI0N896nyCeqEPEm7PjSn3Qb-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6uzqUzsk-dQ_jhs2ClA00lRMyMOnuCa/view?usp=sharing
  ฉบับที่ 59 (พ.ย. 62)ฉบับที่ 58 (ต.ค. 62) ฉบับที่ 57 (ก.ย. 62)ฉบับที่ 56 (ส.ค. 62)ฉบับที่ 55 (ก.ค. 62)
https://drive.google.com/file/d/1Hmyww__BZ5kqhOmhNiSKe-eSfI3C3jI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ULdPmFEas36SUhJIhqsk8A0zSzRYEZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pVh--kVSMC9S7tefRn89CHWzfQdgzKqB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pwbtm5N5ECByYM-QuOmy2nv3w4MaS1At/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tHJw-PclLYxX3SjXPs27jYMWLp9WgN8j/view?usp=sharing
  ฉบับที่ 54 (มิ.ย. 62) ฉบับที่ 53 (พ.ค. 62) ฉบับที่ 52 (เม.ย. 62)ฉบับที่ 51 (มี.ค. 62)ฉบับที่ 50 (ก.พ. 62)
https://drive.google.com/file/d/1zroAv0u8v5ut3WL2WHqt9QtjxEaU4HiH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-u5Ur7LnHohiNwvCh2pIlsHQt2KqA3YA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aTobWprstdAvZz1LokvTSHMjct_sZ4tR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kaSJJohIsRsGmgUJ5x6uanf7V--QV_QE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cvW3lXy4HXkPySV-lced_htHfA_4SERC/view?usp=sharing
ปีที่ 5 ฉบับที่ 49 (ม.ค.62) ฉบับที่ 48 (ธ.ค. 61) ฉบับที่ 47 (พ.ย. 61) ฉบับที่ 46 (ต.ค. 61) ฉบับที่ 45 (ก.ย. 61)
https://drive.google.com/file/d/1ve6Zb6zvykFStRTi2puKHTVnsxI_5Qxi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O8iG1ckPVomVJ63HM8GyAgyymXWr6gQ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjjzukfMcXeK86_cXYfE6-h4_oVUDYUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BgJxJ--DKiW7UOWTdl_DAG06JK5scDd1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rw7fNwT_WDtnUspB0tRGP9c18nSTu0hI/view?usp=sharing
ฉบับที่ 44 (ส.ค. 61) ฉบับที่ 43 (ก.ค. 61) ฉบับที่ 42 (มิ.ย. 61) ฉบับที่ 41 (พ.ค. 61) ฉบับที่ 40 (เม.ย. 61)
https://drive.google.com/file/d/1IbfNbeuwl3wGjVde1CvFUszhWqcp-rCW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IbfNbeuwl3wGjVde1CvFUszhWqcp-rCW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JisFdhZxeNTrQLaOGNJDyyWYAubDiVM6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YayTS4AvUIZV-4FTxDWhn98ZaSm4e-Zd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyREY2cDc3WTI5cm8/view?usp=sharing
ฉบับที่ 39 (มี.ค. 61) ฉบับที่ 38 (ก.พ. 61) ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 (ม.ค. 61) ฉบับที่ 36 (ธ.ค.. 60) ฉบับที่ 35 (พ.ย. 60)
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyWFJqdWdSTllTM1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyaFZFb3QxZ3FiRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyVG81Ti1wTmJXcjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNXdzanZ0VFczcU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyVkhrXzhsdjRJX3M/view?usp=sharing
  ฉบับที่ 34 (ต.ค. 60)ฉบับที่ 33 (ก.ย. 60)ฉบับที่ 32 (ส.ค. 60)ฉบับที่ 31 (ก.ค.. 60)
ฉบับที่ 30 (มิ.ย. 60)
        
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYWppcVczUXZsOFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRWJPUnJ0ejI1dkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYWs4WFJmazdfVTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYybDF0M3FIZnVROWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNDZLLW13b0ozZ3c/view?usp=sharing
ฉบับที่ 29 (พ.ค. 60)
 ฉบับที่ 28 (เม.ย. 60)ฉบับที่ 27 (มี.ค. 60ฉบับที่ 26 (ก.พ. 60) ฉบับพิเศษ 1 (ก.พ. 60)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNXpJWFNoS0JrcGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyQ3hXUGJ5NENSOVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYybDNvdzBoS1B4Wmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYjZBSFZGZGJNbm8/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOU9KVXVLdUM1MUU/view?usp=sharing
 ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 (ม.ค. 60) ฉบับที่ 24 (ธ.ค. 59) ฉบับที่ 23 (พ.ย. 59)ฉบับที่ 22 (ต.ค. 59) ฉบับที่ 21 (ก.ย. 59)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyZDN6bGRMMmktbkE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOGRBUFZ4SnRoVms/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyWGI3OGdnNVZEVms/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOWhhRUNIMkh0eUk/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyWms4Y2JPTm1mdTA/view?usp=sharing
ฉบับที่ 20 (ส.ค. 59)ฉบับที่ 19 (ก.ค. 59)ฉบับที่ 18 (มิ.ย. 59)ฉบับที่ 17 (พ.ค. 59)ฉบับที่ 16 (เม.ย. 59)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyQWRUY1hXNVVQZTA/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMlRpT3l6blpiQ2c/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyTDdYTWlwTDBLMm8/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyeE9VU2U1MGpxdzg/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyV0V5dTVYanVwY28/view?usp=sharing
ฉบับที่ 15 (มี.ค. 59)ฉบับที่ 14 (ก.พ. 59)ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 (ม.ค. 59)ฉบับที่ 12 (ธ.ค. 58)ฉบับที่ 11 (พ.ย. 58)
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYjFDUHFOVHRfLWc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYybi1mOG5jRGlXaVE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYUlwa21tOERjNFE/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo0NmYyY2NmOTY4ZjY4NzNj
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyd2piRUxzdXZnQTg/view?usp=sharing
ฉบับที่ 10 (ต.ค. 58)ฉบับที่ 9 (ก.ย. 58)ฉบับที่ 8 (ส.ค. 58)ฉบับที่ 7 (ก.ค. 58)ฉบับที่ 6 (มิ.ย. 58)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYycGN4a0prZVBlYUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyajFmN2NjT3VsR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyeldKT3FTVGlqb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYS0xblhuRzFpWW8/view?usp=sharing
ฉบับที่ 5 (พ.ค. 58)ฉบับที่ 4 (เม.ย. 58)ฉบับที่ 3 (มี.ค. 58)ฉบับที่ 2 (ก.พ. 58)ฉบับที่ 1 (ม.ค. 58)