"นิเทศสารเชียงราย 2" 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2
                                                                                                                            
                                                                                             
 
             https://lh3.googleusercontent.com/owbE0qc_ChPwonCFN1k1GKlrr4Z1H4NlfDSzZo0hm1jhGRIzxoUemDybbd7WfG0PnUmJekTK3G2Kp_NYmh8HvM2DTOJpnHfEQKAR09HFp_XBiSEXgrLt3rSBGop0-a5fKu1tLTgJ094BHmGTM8_JRCAADfzO9WKqt2qAz3-jrBszcOM9oRsn4vwmJ1mJJkQs15o2Vg0qNafuMjCMvuspQtjq9bAXXw82EvWASxHU471PQvs-1bwECyriOIrL9bbTWdfv8NN8EMiPaQ1PH6Z3It0qKxXOevf4SzkHj1zORYSV7tWA2GvOthrVOgOZQjDnYytF9C2D_EkI42AFvK_xnhBe54a8BJm0gWevl8EJKt1enbE804hv43g9sTMIUNW3fUe9zsppLh2nHejz21QLdICX-vNQEtqbFCMoCO-8Jb9VacwoWZbPx_9sYeCEDsYfNfelcGsesaU_AiuVtjNW3fA39VI_M_J4CyNK8rvW-xANz-aQR3XowmLA0ddrDFDWp0WpXdQ3LSxb8Ej4yKpXxtMcHnpp5ZFKohgbnKcbz8_Hjoy31ddKOnLlrM9PjuuK-KX5hP93kanSjpA9xy93nct8sRCXt3wD2xeaWGjz=w534-h755-no    https://drive.google.com/file/d/1JisFdhZxeNTrQLaOGNJDyyWYAubDiVM6/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyREY2cDc3WTI5cm8/view?usp=sharing  
ฉบับที่ 39 (มี.ค. 60)             ฉบับที่ 38 (ก.พ. 60)           ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 (ม.ค. 60)         ฉบับที่ 36 (ธ.ค.. 60)              ฉบับที่ 35 (พ.ย. 60)

    
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyWFJqdWdSTllTM1U/view?usp=sharing    https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyaFZFb3QxZ3FiRjg/view?usp=sharing    https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyVG81Ti1wTmJXcjQ/view?usp=sharing    https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNXdzanZ0VFczcU0/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyVkhrXzhsdjRJX3M/view?usp=sharing  
       ฉบับที่ 34 (ต.ค. 60)             ฉบับที่ 33 (ก.ย. 60)               ฉบับที่ 32 (ส.ค. 60)              ฉบับที่ 31 (ก.ค.. 60)              ฉบับที่ 30 (มิ.ย. 60)

                    
  https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYWppcVczUXZsOFU/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRWJPUnJ0ejI1dkE/view?usp=sharing     https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Bxg3lZND_LYyUzl4V2lWZnFpcVk     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYybDF0M3FIZnVROWM/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNDZLLW13b0ozZ3c/view?usp=sharing 

       ฉบับที่ 29 (พ.ค. 60)           ฉบับที่ 28 (เม.ย. 60)             ฉบับที่ 27 (มี.ค. 60)              ฉบับที่ 26 (ก.พ. 60)          ฉบับพิเศษ 1 (ก.พ. 60) 


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNXpJWFNoS0JrcGM/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyQ3hXUGJ5NENSOVU/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYybDNvdzBoS1B4Wmc/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYjZBSFZGZGJNbm8/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOU9KVXVLdUM1MUU/view?usp=sharing

   ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 (ม.ค. 60)        ฉบับที่ 24 (ธ.ค. 59)              ฉบับที่ 23 (พ.ย. 59)              ฉบับที่ 22 (ต.ค. 59)             ฉบับที่ 21 (ก.ย. 59)


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyZDN6bGRMMmktbkE/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOGRBUFZ4SnRoVms/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyWGI3OGdnNVZEVms/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOWhhRUNIMkh0eUk/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOU9KVXVLdUM1MUU/view?usp=sharing

       ฉบับที่ 20 (ส.ค. 59)             ฉบับที่ 19 (ก.ค. 59)              ฉบับที่ 18 (มิ.ย. 59)             ฉบับที่ 17 (พ.ค. 59)             ฉบับที่ 16 (เม.ย. 59) 


  https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyQWRUY1hXNVVQZTA/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMlRpT3l6blpiQ2c/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyTDdYTWlwTDBLMm8/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyeE9VU2U1MGpxdzg/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyV0V5dTVYanVwY28/view?usp=sharing

       ฉบับที่ 15 (มี.ค.  59)            ฉบับที่ 14 (ก.พ. 59)          ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 (ม.ค. 59)         ฉบับที่ 12 (ธ.ค. 58)             ฉบับที่ 11 (พ.ย. 58)


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYjFDUHFOVHRfLWc/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYybi1mOG5jRGlXaVE/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYUlwa21tOERjNFE/view?usp=sharing     https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo0NmYyY2NmOTY4ZjY4NzNj     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyd2piRUxzdXZnQTg/view?usp=sharing

           ฉบับที่ 10 (ต.ค. 58)            ฉบับที่ 9 (ก.ย. 58)              ฉบับที่ 8 (ส.ค. 58)                 ฉบับที่ 7 (ก.ค. 58)               ฉบับที่ 6 (มิ.ย. 58)


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNmV6aXlmQ2ZZTm8/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYycGN4a0prZVBlYUU/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyajFmN2NjT3VsR1E/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyeldKT3FTVGlqb28/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYS0xblhuRzFpWW8/view?usp=sharing

       ฉบับที่ 5 (พ.ค. 58)              ฉบับที่ 4 (เม.ย. 58)               ฉบับที่ 3 (มี.ค. 58)                 ฉบับที่ 2 (ก.พ. 58)               ฉบับที่ 1 (ม.ค. 58)  
Comments