สื่อการเรียนรู้ (Medias & CAI : Offline)

   
https://drive.google.com/drive/folders/1D8o1tvGdYd0Go0ak_HlsE9S9j4g1Q1tC?usp=sharing
 
https://drive.google.com/drive/folders/17-IpN2Q2nCUyJTW6CvVFijPdv21Iq6VK?usp=sharing
 OBEC Leaning Package

   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

https://drive.google.com/drive/folders/1y2WMUPPDnQwa5ob-uMCMyEPaFRESe5ZU?usp=sharing
 
https://drive.google.com/drive/folders/1P9ej9Cana_f2XznPNoKf0i1fh73R81Ow?usp=sharing
 สื่อ 3 มิติ โรงเรียนมาตรฐานสากล

   สื่อ/คลังความรู้โรงเรียนประชารัฐ
https://drive.google.com/drive/folders/1OnyJpjonlBjzclZRDFOpjZNRo-vwnxoE?usp=sharing    https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/Montessori
 สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ   Video การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
ตามแนวทาง Montessori

 http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/teacher/25649?fbclid=IwAR05dNFkvUt92f1VuOUaDmTlm93dIa3T72ZIaBPU1tB_hkNRbJcCAZ-_eJ8

สื่อการเรียนรู้ E-book คาราโอเกะ วีดีโอ เพลง 
โดย... True ปลูกปัญญา
 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OlY67uewfhFQqvSsxN3PXjkktGumV9s0?fbclid=IwAR1a0YaVirRC4BzdBHH9ZvyxfUHd4_k2PhxAN4guiJ9rjOuSoEIPq83Uwow
เกมส์ทดสอบ IQ 

https://drive.google.com/file/d/1aBPB82DKzTRW1U-nI-p3dgEfwUtREAoC/view?usp=sharing

หนังสือเล่มเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 66
   

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี (อ.ต้นอมร)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ สามารถกดฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา:

 คำศัพท์ อาชีพ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 100 อาชีพ
 ตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ
 เดือน ภาษาอังกฤษ
 คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ
 ครอบครัว ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

– คำศัพท์ ผัก ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ อาหาร เมนูอาหาร ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ เครื่องดื่ม ภาษาอังกฤษ
– อร่อย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง
– คำศัพท์ เนื้อสัตว์ ต่างๆ ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ หน่วยในการชั่ง ตวง วัด ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนและในห้องเรียน
– คำศัพท์ สัตว์ ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ งานอดิเรก ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้
– คำศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ
– คำศัพท์ TOEIC (โทอิค)

 มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกมากมาย แยกตามหมวดหมู่ คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ครอบคลุมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน คำแปล

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากหัวข้อที่น่าสนใจ
 คำคมภาษาอังกฤษ หมวดหมู่ต่างๆ พร้อมคำแปล
 คำคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ต้องอ่าน
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย


Comments