เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี (อ.ต้นอมร)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ สามารถกดฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา:

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

– อร่อย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง

 มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกมากมาย แยกตามหมวดหมู่ คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ครอบคลุมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน คำแปล

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากหัวข้อที่น่าสนใจ
 คำคมภาษาอังกฤษ หมวดหมู่ต่างๆ พร้อมคำแปล
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ต้องอ่าน
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย


> คอร์สเรียน Python & Data Science ... เข้าสู้เว็บไซต์> คลิปแก้ปัญหา Flash Player ไม่รองรับ... ดูคลิป
   ตัวอย่างเว็บ : https://www.krupatom.com/learning/p1/

Comments