สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Medias Online)


จากเว็บไซต์ครูประถม.com
หากเข้าใช้งานไม่ได้ ลองเข้าผ่าน ใช้เบราว์เซอร์ IE Internet Explorer


< คลิกเลือกวิชาที่จะเรียนรู้ >

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี (อ.ต้นอมร)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ สามารถกดฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา:

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

– อร่อย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง

 มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกมากมาย แยกตามหมวดหมู่ คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ครอบคลุมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน คำแปล

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากหัวข้อที่น่าสนใจ
 คำคมภาษาอังกฤษ หมวดหมู่ต่างๆ พร้อมคำแปล
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ต้องอ่าน
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย


> คอร์สเรียน Python & Data Science ... เข้าสู้เว็บไซต์Comments