http://mcmk.obec.go.th/
 เว็บไซต์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพฐ. (http://mcmk.obec.go.th)  

MCMK : Moderate Class More Knowledge  
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

       จากการออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ติดต่อกัน  3-4 วัน พบว่าทุกๆ โรงเรียนมีกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาด้านคุณลักษณะและค่านิยม (Heart)   ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรต่อคุณครู  จึงได้รวมรวมคลิป/VTR สอนคุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงบันดาลใจ... ไว้ในเพ็จ MCMK ให้โรงเรียนได้นำไปใช้จัดกิจกรรมอย่างมีคุณค่าต่อไป
        ขอเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนในโครงการทุกๆ โรง (ทั่วประเทศ) เพราะเราต่างมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ
"คุณภาพของเด็กไทย"... 

Clip สอนคุณธรรม จริยธรรม  และสร้างแรงบันดาลใจ
                          
https://www.youtube.com/watch?v=CuRLUcHjRlI  https://www.youtube.com/watch?v=a1Gu484Q1io  https://www.youtube.com/watch?v=QFwtJ4gK7FI
ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง (แหล่ 1)  ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง (แหล่ 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=MIscPbIkKBg https://www.youtube.com/watch?v=7s22HX18wDY https://www.youtube.com/watch?v=7AEQX-2KOcA
 เหตุผลที่ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด...   การช่วยเหลือที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน
https://www.youtube.com/watch?v=gDiToXRwnuU&list=PLsDg7mEklihDmaSvFJln-0bERfI4ZLuat   https://www.youtube.com/watch?v=zKtw6cculF4 
สำนึกตอบแทนคุณ   ล้มแล้วลุกสู้ต่อไป...    แม้จะต้องพยายามเป็นพันๆ ครั้ง
https://www.youtube.com/watch?v=Q7_mqdyElt0 https://www.youtube.com/watch?v=y-f5lgT7gLo       https://www.youtube.com/watch?v=rzTMS2xxLnQ 
ความสามัคคี เมื่อพ่อต้องโกหก...   รางวัลของครู
https://www.facebook.com/100000118557077/videos/1189557981058142/ https://www.youtube.com/watch?v=-jtZhQdE3e4 https://www.youtube.com/watch?v=-Px3ElWJpZA 
 โอกาส... ที่ไม่เท่ากัน  โชคดี... ถ้าเรายังมีแม่ (1)  โชคดี... ถ้าเรายังมีแม่ (2)
https://www.youtube.com/watch?v=d-lHnKHVwZM https://www.youtube.com/watch?v=a1rhqEGU7r4  
 "แม่" คำๆ นี้ยิ่งใหญ่นัก...     เพื่อลูก..   Kindness
https://www.youtube.com/watch?v=4YPyJHG8sqs https://www.youtube.com/watch?v=WQV5wkeM-rw  
Social Media :  สื่อสังคม (ทำลาย)  (คลิปนี้... มีนางฟ้า) ละครธรรมนำชีวิต (ตายเพราะปาก)
https://www.youtube.com/watch?v=kArnZYlowME  https://www.youtube.com/watch?v=PwGt8YWcZUs  
 Power of Words   I am a teacher...

E-book เดลิมิเร่อร์ ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9 

Clip : ส่งเสริม Head & Health  (Tic Tac Toe)

           https://www.youtube.com/watch?v=AvfE0niDE1Y           https://www.youtube.com/watch?v=IRDp5HcZyVA           https://www.youtube.com/watch?v=7aC5xdeuDDI
              
                                                          Clip : Head & Hand (ทักษะอัจฉริยะ)

           https://www.youtube.com/watch?v=sLYazynm_1M           https://youtu.be/b_4Kf9uQfsE           https://www.youtube.com/watch?v=uFDWreWZZaA
           https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/10157306679645085/?pnref=story         
                ทำ "ช่อดอกกุหลาบใบเตย"                                

Clip อืนๆ คณิตคิดเร็ว : ด.ญ.เปมิกา เสียงหาญ(น้องใยไหม) โรงเรียนบ้านรักเด็ก อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 


VTR การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  (4 ชุด)
   
https://www.youtube.com/watch?v=hNc-t0bw5QM&feature=youtu.be     https://www.youtube.com/watch?v=HctnzIfXWiE&feature=youtu.be     https://www.youtube.com/watch?v=a6FL_KNCzXw&feature=youtu.be
ชุดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ชุดที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้       ชุดที่ 3  เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม           

               https://www.youtube.com/watch?v=iul4CRsSin8&feature=youtu.be     https://www.youtube.com/watch?v=Agyls7SWhGY&feature=youtu.be
                   ชุดที่ 4  เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้             เพลง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ภาพผลงานส่งเสริมกิจกรรม :  Hand > Head > Heart

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004524885870&sk=photos&collection_token=100004524885870%3A2305272732%3A69&set=a.492128927614599.1073741930.100004524885870&type=3      https://www.facebook.com/profile.php?id=100004524885870&sk=photos&collection_token=100004524885870%3A2305272732%3A69&set=a.413653058795520.1073741889.100004524885870&type=3      https://www.facebook.com/profile.php?id=100004524885870&sk=photos&collection_token=100004524885870%3A2305272732%3A69&set=a.512983095529182.1073741959.100004524885870&type=3

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004524885870&sk=photos&collection_token=100004524885870%3A2305272732%3A69&set=a.522498897910935.1073741999.100004524885870&type=3      https://www.facebook.com/profile.php?id=100004524885870&sk=photos&collection_token=100004524885870%3A2305272732%3A69&set=a.522498897910935.1073741999.100004524885870&type=3      https://www.facebook.com/profile.php?id=100004524885870&sk=photos&collection_token=100004524885870%3A2305272732%3A69&set=a.531547087006116.1073742025.100004524885870&type=3


ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "Active Learning"
25 สิงหาคม 2562 : ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

1. ไฟล์นำเสนอ 
     - ศน.กังสดาล  แจ้งมมณี (PPT)
     - ศน.รัษฎา  อภิวงค์งาม (PPT)

2. ไฟล์นำเสนอโรงเรียนเวียงผาวิทยา
    - ครูจีระภา  ศรีพลพรรค (PDF PPT)
    - ครูขวัญเนตร  ศรีทุ่งลือ (PDF / PPT)

https://drive.google.com/file/d/1Fgw5MK6cH5Lex4i7Oy9Mx0WdxVz6xwuw/view?usp=sharing    https://drive.google.com/file/d/1T1W31l4wHQAh9FxqixOlFGU34-0p2uIh/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1FjAfxKXNbVhPonvPIpReWz4y0qjh8rAS/view?usp=sharing    https://lh3.googleusercontent.com/_9ll2N8Y1ktD1rXVSotx86JiPKn2WBYI8Q750QTQ70xdhQ6g4FjKiElTAJdErRKJ3bKO3c3AgWok8RUHGx1l5BBM-w1OuV3bZiVfzJuSABufD2iy8N8D-zJW9VQJqK-cjRx_4lJyNomB_u6cRS8hrHvhzu4g9RlGgBrU-FVXtXM1rK-WnqkdMHGcrZwPXApWV2ViWrCZxysQv7lu9DfFFxRQGFLDa7IX2EIm9CC-MH8l7lZp6KF6ZuWyKLqcwv26p19_jePZQMiot7GZu7GXDp5TpnCmZMs8w5SzklA6GeuNP34x7vsP6QCiidxZj_e1K43MmGvBnXinxfNUCAVKzUu8amRAznuVqsU8pdoNmiprIW9z40kA8mP-mRFnJAJb7EBC6vdKYhH39Z8kQOlguPNQIBK3mTr7Ccv-WVEAAh7OGmX8A_euRnrYoKKjQwHKwZWJlQcVR18yuxUWRxdgcDPoRt_tWeAzjFFlIcaSTHibtgvGSPDdpj3mt3b5FNwY2VWYUqIFiDA8X5sq7SaKJAioJs9lQKN4PEYs2lH12F8Sbx7j-ZN-w9oGBx1S2gIRcn4t7UfdN1vl-fVVT46-CLm_Xkw1We_I6-iJge1-5t_67-b5WRc_ZdM6n2TDq_CcHp2Qb6z0JQ4zDuMCQhU5qI_vpMiBmcRf=w824-h618-no


"นิเทศสารเชียงราย 2" & MCMK 
https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo1Njc4ZmVkY2NiM2NhNWI

แผ่นพับ และภาพนำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ (สพฐ. & สพป.ชร.2)
   
      
https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDoyNDBhNzBjZGI3NGNmNTkw

เอกสารแนวทางการการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"   


เอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php

(ใช้รหัส 10 หลักของโรงเียมีมากกว่า 500 รายการ)


- Power Point  "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (PPT / PDF)


Line : MCMK_CR2

- Power Point : ศน.สุวิทย์  บั้งเงิน "สรุป MCMK"  31/05/2560   <<< PDF >>> <<< PPT >>>


ċ
1 คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน (Word).rar
(1763k)
สุวิทย์ บั้งเงิน,
14 ต.ค. 2558 20:40
Ċ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
19 พ.ค. 2559 07:36
ċ
2 กิจกรรมลดเวลาเรียน ป.1-3 (Word).rar
(18364k)
สุวิทย์ บั้งเงิน,
14 ต.ค. 2558 20:40
Ċ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
19 พ.ค. 2559 07:36
Ċ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
19 พ.ค. 2559 07:36
Ċ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
7 ธ.ค. 2558 18:08
Ċ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
6 เม.ย. 2559 09:14
Ċ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
7 ธ.ค. 2558 17:30
ć
สุวิทย์ บั้งเงิน,
7 ธ.ค. 2558 17:30
Ċ
NTS-MCMK.pdf
(4618k)
สุวิทย์ บั้งเงิน,
13 มิ.ย. 2559 20:30
ć
สุวิทย์ บั้งเงิน,
12 ต.ค. 2558 22:49
Ċ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
13 ต.ค. 2558 20:03
Ċ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
27 ม.ค. 2559 21:03