สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English)

แผนการจัดการเรียนรู้
Step Up English ป.1-5

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6  
(จัดทำโดย... ครูอัพเดตดอทคอม)


แผนการสอนภาษาอังกฤษ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

 แผนการสอน 
English Program Social Studies ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ภาษาอังกฤษ ชุด Smile  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ภาษาอังกฤษ ชุด Extra and Friends  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ภาษาอังกฤษ ชุด New Aha! English  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี (อ.ต้นอมร)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ สามารถกดฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

– อร่อย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง

 มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกมากมาย แยกตามหมวดหมู่ คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย 
ครอบคลุมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน คำแปล

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากหัวข้อที่น่าสนใจ
 คำคมภาษาอังกฤษ หมวดหมู่ต่างๆ พร้อมคำแปล
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ต้องอ่าน
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจง่าย