อบรมทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ ม.ต้น (5-7 พ.ค. 61)

โพสต์5 พ.ค. 2561 09:02โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/UKDLUPNbz52M4hxw8
5-7 พฤษภาคม 2561
:
อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนแกนนำสะเต็มศึกษาในสักงัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ณ ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments