อบรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ

โพสต์24 ก.พ. 2563 02:09โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 02:19 ]

18 กุมภาพันธ์ 2563 : ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมระบบพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 (นายจตุพล อุปละ)  เป็นวิทยากรในการอบรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี อ.แม่สรวย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments