อบรมฯ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร

โพสต์14 พ.ย. 2561 02:39โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2561 00:35 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1wiffrC5t7DWICIr4QpZ0HH8jhdhilWyh?usp=sharing

10-11  พฤศจิกายน 2561 : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ  มีครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในเขตอำเภอแม่สรวยและเวียงป่าเป้า เข้าร่วมจำนวน 26 โรงเรียน  ณ โรงเรียน ตชด.ดอยล้าน  อ.แม่สรวย

       (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments