ประชุมปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ รักการอ่าน

โพสต์16 มิ.ย. 2560 21:55โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 19:46 ]
https://goo.gl/photos/MYAeD1q4T5u2S8w48
17 มิถุนายน 2560
: "ประชุมปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ รักการอ่าน"  โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นห้องสมุดต้นแบบของเขตพื้นที่ฯ ปี 2558-2559 จำนวน 15 โรงเรียน และโรงเรียนที่สนใจ 10 โรงเรียนๆ ละ 4 คน ประกอบด้วย ครูบรรณารักษ์ 1 คน และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ 3 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน  วิทยากรได้แก่ นางกาญจนีย์ ธีระเดช และครูครูจากโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 1  นางพรมเมือง  เทวตา  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานเปิดประชุมฯ 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments