อบรมปฏิบัติการฯ "ศตวรรษที่ 21 และการศึกษาทางไกล"

โพสต์14 ส.ค. 2560 09:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2560 09:02 ]
https://goo.gl/photos/a7Bhpriqf2ytKUvg6
11 สิงหาคม 2560
: อบรมปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning) และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล (Distance Learning)”  มีครูตัวแทนศูนย์เครือช่าย 14 ศูนย์ๆ ละ 2 คน และคณะกรรมกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล ระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทั้งสิ้น 35 คน  ผู้ผ่านการอบรมฯ จะเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม การอบรมปฏิบัติการฯ หลักสูตรสายผู้สอน ในวันที่ 18-19 และ 20-21 สิงหาคม 2560

Comments