อบรมปฏิบัติการฯ และประเมินโรงเรียน

โพสต์21 ส.ค. 2560 03:38โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 05:33 ]

21 สิงหาคม 2560 : อบรมปฏิบัติการ "พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล (21st Century Learning & Distance Learning)"  และประเมินสถานศึกษาพอเพียงรายการ ดังนี้

https://goo.gl/photos/8KZ8G1RhfBFbzjXeA


1. อบร
มปฏิบัติการ "พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล (21st Century Learning & Distance Learning)" รุ่นที่ 2 วันที่ 2  มีครูอำเภอแม่แม่สรวยและเวียงป่าเป้า รวมจำนวน 90 คน  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)
https://goo.gl/photos/z8ABNcWDAvcriP9Q8


2. ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
 :  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ประกอบด้วย ผอ.สมเพชร ยาละ ผอ.กศน. อ.เวียงแก่น  ศน.ณภัทร. จันทรา และ ศน.วรลักษณ์   จันทร์เนตร  ประเมิน ณ โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา อ. เวียงป่าเป้า


(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)Comments