อบรมปฏิบัติการฯ และประเมินโรงเรียน

โพสต์19 ส.ค. 2560 06:39โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 05:05 ]
18 สิงหาคม 2560 : อบรมปฏิบัติการ "พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล (21st Century Learning & Distance Learning)"  และประเมินการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของโรงเรียน 2 รายการ ดังนี้

https://goo.gl/photos/wefYBcuXVD2j4Rkq9


1. อบรมปฏิบัติการ "พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล (21st Century Learning & Distance Learning)" นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด  มีครูจาก อ.พาน แม่ลาว และป่าแดด เข้าร่วม จำนวน 82 คน 
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)https://goo.gl/photos/vemnV7KVWmY2i8aG6


2. ประเมินโรงเรียนในฝัน :  คณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด   ประกอบด้วย นายวรพงษ์  สันติวงค์ และคณะ (ผู้บริหารโรงเรียน ครูสายผู้สอน และศึกษานิเทศก์)

(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)


3. ประเมินสถานศึกษาพอเพียง :  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง   ประกอบด้วย ผอ.สมเพชร ยาละ ผอ.กศน.อ.เวียงแก่น  ศน.ณภัทร์  จันทรา และ ศน.เสาร์วลักษณ์ นันทชัยบัว  ณ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์  อ.แม่สรวย(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)

Comments