อบรมปฏิบัติการฯ "การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21"

โพสต์23 ก.ย. 2559 01:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://goo.gl/photos/RAnZ5pCR4HfxNZ89A
17-18 กันยายน 2559
: อบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)”  ให้แก่ครูทุกโรงในสังกัด จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน  มีนายจรัญ แจ้งมณี รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธิเปิด มีครูเข้ารับการอบรมฯ ทั้ง 2 รุ่น รวมจำนวน 182 คน 

 
        (คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด)
Comments