อบรมปฏิบัติการ Infographic และ วิทยาการคำนวณฯ

โพสต์18 ส.ค. 2562 04:56โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/qo57q7SXxmjFUZau5

3 สิงหาคม  2562 
   (1) อบรมปฏิบัติการ  “การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมการอ่าน” (Infographic for Reading)  ให้แก่ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดทุกโรงในสังกัด  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  อ.แม่ลาว   (ดูรูปกิจกรรม)

   (2) อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง (วิทยาการคำนวณ) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ให้แก่ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 1-8   ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  จำนวน 2 วัน : 3 และ 4 สิงหาคม 2562)  (ดูรูปกิจกรรม)
Comments