อบรมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ และกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษ 2016

โพสต์30 มิ.ย. 2559 06:04โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 07:09 ]
30 มิถุนายน 2559
 :
     1. อบรมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2   โดยมีนายจรัญ  แจ้งมณี  เป็นประธานพิธีเปิด  และมี
ครูผู้ดูแลฐานข้อมูลโรงเรียนในโครงการ  จำนวนทั้ง 22 คน (22 โรงเรียน) เข้าร่วมในครั้งนี้  (โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศูนย์ไอซีที เขตพื้นที่ฯ) 
     โรงเรียนต้องจัดทำข้อมูลเบื้องต้น (ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน/ครู/นักเรียน ข้อมูลผลสัมฤทธิ์) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  และข้อมูลด้านอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

     2. กิจกรรม "English Competition 2016"  ประกอบด้วย  Impromptu Speech, Story Telling  และ Multi Skills   มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 107 คน และครูผู้ฝึกสอน จำนวน 35 คน


จัดทำฐานข้อมูล รร.ประชารัฐ


English Competition 2016

Comments