การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ปฐมวัย / อบรมผลิตสื่อการสอน ชั้น ป.2

โพสต์9 ต.ค. 2561 21:34โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 22:53 ]
15-16 กันยายน 2561 :  

https://photos.app.goo.gl/o8EXZ6dyeT3TZWya7

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อเรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral  สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/jW2D3RThJRJLvYNdA

2. 
อบรมผลิตสื่อการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  อ.แม่ลาว


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments