อบรมพัฒนาศักยภาพครูวัดผลโรงเรียนฯ

โพสต์2 ก.ย. 2559 21:28โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2559 19:27 ]
3, 4 กันยายน 2559  
: อบรมพัฒนาศักยภาพครูวัดผลโรงเรียน ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)   ปีการศึกษา 2559 (จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน)  
   - รุ่นที่ 1 :  นายจรัญ  แจ้งมณี รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด   มีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 95 คน
   - รุ่นที่ :  นายจรัญ  แจ้งมณี รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด   มีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 87 คน  (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments