อบรมปฎิบัติการโครงการขยายผลการส่งเสริมการพัฒนาการพูดฯ

โพสต์17 มิ.ย. 2562 05:08โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/YLndsTctjHw2bUTq6
15-16 มิถุนายน 2562
 : 
อบรมปฎิบัติการโครงการขยายผลการส่งเสริมการพัฒนาการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีครูจาก 22 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น  คน เข้ารับการอบรมฯ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนสันจำปา  อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย  

Comments