ประชุมปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์15 ต.ค. 2558 00:56โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2558 19:12 ]
* สพป. เชียงราย เขต 2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้ํางความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"   ระหว่างวันที่ 15-16  ตุลาคม  2558   ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป. เชียงราย เขต 2  มีผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนในโครงการนำร่อง จำนวน 48 โรง รวมทั้งสิ้น 143 คน  


Comments