อบรมครูชั้น ป.1 "การแจกลูกสะกดคำเพื่อการอ่านออก การเขียนได้"

โพสต์28 พ.ค. 2559 20:15โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2559 04:02 ]
วันที่ 29 พฤษภาคม  2559
:  กลุ่มนิเทศฯ  สพป.เชียงราย เขต 2 จัดการอบรมครูชั้น ป.1 เรื่อง "การสอนแจกลูกสะกดคำเพื่อการอ่านออก การเขียนได้"  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์   มีนายประถม  เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ   เป็นประธานพิธีเปิดฯ  มีครูชั้น ป.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดฯ  เข้าร่วมการอบรมฯ 

อบรมครูชั้น ป.1 การสอนแจกลูกสะกดคำเพื่อการอ่านออกเขียนได้


            

 ไลน์กลุ่ม ครูชั้น ป.1 สพป.เชียงราย 2
Comments