อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ฯ และ STEM Education

โพสต์19 พ.ค. 2560 20:45โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2560 21:40 ]
https://goo.gl/photos/oQLDR6eFLoKcrSw3A
20 พฤษภาคม 2560

1. อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย  โรงเรียนในสังกัด  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  มีครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 172 คน  มีนางพรมเมือง เทวตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  เป็นประธานพิธีเปิด  คณะวิทยากร : นางขนิษฐา  เชื้อเมือพาน และนางพิกุล  ทองรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลแม่ลาว

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://goo.gl/photos/23HEFwgFzEfEwb3L8
20-21 พฤษภาคม 2560 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (สพป.เชียงราย เขต 1-4)  ครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการ STEM Education จาก 4 เขตพื้นที่การศึกษา  เขตฯ ละ 10 โรงเรียนๆ ละ  3 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน  ณ โรงแรมอินคำ เชียงราย   มีนายนพรัตน์  อู่ทอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. ศธจ.เชียงราย  เป็นประธานพิธีเปิด   วิทยากรจากโรงเรียนยุพราช เชียงใหม่
(สพป.เชียงราย เขต 2 ได้แก่ พานพสกสวัสดิ์ อนุบาลแม่สรวย บ้านแม่ต๋ำ อนุบาลเวียงป่าเป้า บ้านฮ่างต่ำ
ป่าแดงวิทยา บ้านวังวิทยา โป่งแพร่วิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา และบ้านทุ่งม่าน)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)