อบรม "การพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษด้วยศิลปะและดนตรีบำบัด" และประชุม Morning Brief

โพสต์17 ก.ค. 2560 05:35โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 05:56 ]
https://photos.app.goo.gl/7GJXk5PRli4DgX2t1

17 กรกฎาคม 2560

    1. อบรม "การพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษด้วยศิลปะและดนตรีบำบัด" ครูและนักเรียนโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 5 โรง /อำเภอ ได้แก่ โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา (ป่าแดด)  ร่องธารวิทยา (พาน)  ชุมชนบ้านป่าก่อดำ (แม่ลาว) อนุบาลแม่สรวย (แม่สรวย) และอนุบาลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า) มีครูโรงเรียนละ 1 คน และนักเรียนโรงเรียนละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน  นายประถม  เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด    2. ประชุมประจำสัปดาห์ (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560)  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ กระบวนการ PLC ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  (การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรม TAP และกระบวนการ PLC) การดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 67  การเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและประกวดมารยาทไทย  ร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเรื่องจากแต่ละกลุ่มงาน เป็นต้น         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments