อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

โพสต์21 พ.ค. 2561 00:53โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2561 21:52 ]
https://photos.app.goo.gl/4S99k9wo2CEQxPfH8
9 พฤษภาคม 2561
 : 
อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV สำหรับ ผอ./รอง ผอ. เขตพื้นที่ฯ ศน. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่บรรจุใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ  ณ 1. ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2  ผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.แม่สรวย 162 คน  อ.แม่ลาว 9 คน (ครู 1 /ศน. 8)  อ.พาน 1๑ คน อ.ป่าแดด ๓ คน  รวมจำนวน 185 คน และ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 61 คน


Comments