อบรมเชิงปฏิบัติการฯ วินัยทางการเงินครูสังคมศึกษาฯ

โพสต์23 ก.ย. 2559 01:15โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2559 01:17 ]
https://goo.gl/photos/avwbFbcUHK9T3KeWA
15-16 กันยายน 2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินใหกับครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติการสอนสาระเศรษฐศาสตร   โรงเรียนละ 1 คน  มีนายจรัญ  แจ้งมณี รอง ผอ. สพป.เชียราง เขต 2  เป็นประธานพิธิเปิด  คณะวิทยากรจากธนาคารออมสิน ศึกษานิเทศ์และครูจาก สพป.เชียงราย เขต 2 และ เขต 4  มีครูเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 182 คน


         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments