อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศฯ

โพสต์28 เม.ย. 2560 21:50โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2560 19:57 ]
29 เมษายน - 1 พฤษาคม 2560
: อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาพิเศษเรียนรวม และสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 และจัดทำแผนการดำเนินงาน (แผนนิเทศ) ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอยช้าง และดอยช้างรีสอร์ท(30 เมษายน - 1 พฤษาคม 2560) 
Comments