อบรมเชิงปฏิบัติการ SchoolMIS) และประเมินพัฒนาการปฐมวัย

โพสต์11 มี.ค. 2562 04:08โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 01:56 ]
https://photos.app.goo.gl/KCwtFTokxi6KFMVU9
11 มีนาคม 2562 : 
     1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพงานวัดผลโรงเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2561)"  มีครูวิชาการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดเข้าร่วมฯ  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

      2. ประเมินพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย  ณ โรงเรียนอนุบาลพาน  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย  และโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว (คลิกเพื่อดูรูป)Comments