ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 10)

โพสต์7 ธ.ค. 2562 23:19โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2562 00:44 ]

https://photos.app.goo.gl/QB1kVq526sQ65484A
6 ธันวาคม 2562 :
 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 10 : วันสุดท้าย)
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านถ้ำ  บ้านจำผักกูดทรายทอง  บ้านสันสลี  บ้านห้วยหญ้าไซ  บ้านร้องบง  เวียงกาหลงวิทยา  บ้านห้วยโป่ง และบ้านโป่งมอญ
   - ภาคบ่าย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านป่าส้าน  บ้านห้วยสะลักวิทยา  บ้านโฮ่ง  บ้านแม่ตาแมว  ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา  บ้านทุ่งม่าน บ้านต้นยาง และอนุบาลแม่สรวย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments