อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์11 ก.ค. 2559 01:54โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 01:55 ]
10 กรกฎาคม 2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา   เพื่อป้องกันและจัดการปัญหานักเรียน การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  มีนายจรัญ  แจ้งมณี รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิด   มีครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 173 คน  และได้รับความอนุเคราะห์จาก ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านเด่นศาลา  เป็นวิทยาอบรมในครั้งนี้

Comments