อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ตลาดแรงงาน

โพสต์9 ก.ค. 2559 02:03โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 04:22 ]
9 กรกฎาคม 2559
: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ตลาดแรงงานให้กับครูแนะแนว  มีนายจรัญ  แจ้งมณี  รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด  มีครูแนะแนวหรือผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 173 คน  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์แนะแนวเขตพั้นที่ฯ คือ นางสดศรี คงยืน และนายสุทธิสันต์ ลำพงษ์เหนือ ครูโรงเรียนบ้านโป่งแดงวิทยา
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ : 

Comments