อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ

โพสต์28 ก.ค. 2562 22:27โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/h74EyrjEeWxicULU7

22-23 กรกฎาคม  2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ขยายผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค : Boot Camp)  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้เพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2
   - 22 ก.ค. 62 : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ครูผุ้สอนระดับชั้น ป.3  (ดูรูปกิจกรรม : วันที่ 22 ก.ค. 62)
   - 23 ก.ค. 62 : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ครูผุ้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3  (ดูรูปกิจกรรม : วันที่ 23 ก.ค. 62)


Comments