อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 4

โพสต์17 มิ.ย. 2562 04:52โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/cVBftV5xKUuZMhHK9
15-17 มิถุนายน 2562
: อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
 (STEM Education)  มีครูและผู้บริหารโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการอบรมฯ  จำนวน โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  คน  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments