อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ (ปฐมวัย)

โพสต์17 มิ.ย. 2562 02:18โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 03:19 ]
https://photos.app.goo.gl/T62FBLYo7Uve3sXYA
8-9 มิถุนายน 2562
 : อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2 มีครูจากโรงเรียนในสังกัดฯ เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น  คน


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments