อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Active Learning)

โพสต์3 ก.ย. 2562 03:37โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/hVyjP5CjJhK3gfor9

25 สิงหาคม  2562 อบรมเชิงปฏิบัติการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ รูปแบบ Active Learning  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ นางกังสดาล แจ้งมณี น.ส.รัษฎา อภิวงค์งาม พร้อมทีมศึกษานิเทศก์ และคณะครูจากโรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย ร่วมเป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments