อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกลฯ

โพสต์21 ก.ค. 2562 01:22โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/xjUVx5LEcTY1bHC57

20-21 กรกฎาคม  2562 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562   มีครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดฯ เข้ารับการอบรม 137 คน  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในครั้งนี้)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด
Comments