อบรมฯ 21st Century Learning & Distance Learning

โพสต์21 ส.ค. 2560 03:22โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

20 สิงหาคม 2560
 : 
อบรมปฏิบัติการ "พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล (21st Century Learning & Distance Learning)"  (รุ่นที่ 2 วันที่ 1)  ครูอำเภอแม่สรวยและเวียงป่าเป้า จำนวนทั้งสิ้น 90 คน  มีนายวรพงษ์  สันติวงค์ เป็นประธานพิธิเปิด  


(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)

Comments